top of page
consulting
shutterstock_1729132465.jpg

Als innovatieve partner in de welzijns- en gezondheidszorg stelt Televitas haar expertise en specialisten ook ter beschikking van bedrijven of organisaties die:

 • Ideeën willen toetsten of uitwerken tot concrete producten of diensten

 • Processen willen optimaliseren of digitaliseren, zowel binnen de eigen werking als tussen de verschillende actoren

 • Innovatie willen valoriseren

 • Samenwerkingen of participaties willen opzetten, zowel intra als cross-sectorieel

 

Hiervoor biedt Televitas de volgende mogelijkheden:

Sourcing services

Heeft u een of meerdere specialisten nodig, dan kunnen wij u helpen op de volgende domeinen :

 • Architectuur : enterprise – business – software & applicatie architecten

 • Business analyse

 • Programma- en projectbeheer (agile/scrum – waterfall)

 • Functionele analyse

 • Ontwikkeling (Microsoft-georienteerd - Azure) en testing

 • Marketing : marktanalyse, go-to-market

Project services

Televitas neemt uw project in handen, van analyse tot oplevering en nazorg. Onder de vorm van vaste prijs, op basis van dagtarieven of in co-creatie. Televitas assisteert bij het onderzoek naar mogelijkheden rond intellectueel eigendom en diverse valorisatiemogelijkheden.

Product services

Uw eigen producten of aanbiedingen laten inpassen in het Televitas-ecosysteem? Of delen van onze Televitas-oplossingen gebruiken binnen uw eigen omgeving? Televitas zorgt voor een naadloze integratie!

Out en co-sourcing services

Wordt u afgeremd in de uitvoering van uw kernactviteiten door gebrekkige technologie, een tekort aan personeel of ontbrekende componenten in uw dienstverlening? Wellicht vinden wij de juiste oplossing! Dit kunnen we o.a. door:

 • Outsourcing van bepaalde activiteiten, waarbij wijzelf of een van onze partners deze activiteiten voor u uitvoeren (bijvoorbeeld tariferingsdiensten, boekhouding, data-visualisatie, analyse en rapportering, databeheer en -routing,…)

 • Het samen opzetten en opereren van bepaalde diensten

Sourcing services
Project services
Product services
Out en co-sourcing services
bottom of page