top of page
e-health

Televitas is jouw innovatieve partner voor een toekomstgerichte, betaalbare, aantrekkelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Wij zijn er zowel voor zorgbehoevenden als zorgverleners en de diverse actoren binnen de gezondheidszorg. Samen voor een beter leven!

Televitas biedt hiervoor een geïntegreerde, open, modulaire en end-to-end e-health oplossing aan. Hierbij kan je kiezen voor een volledig eigen installatie, voor ons eHaaS (e-health as a service) model of een hybride oplossing.

Tele-consultatie

Moderne zorg combineert op continue wijze gezondheid en welzijn van zorgvragers en zorgverleners. Periodieke fysieke contacten volgens vast stramien dekken geenszins de noden van alle betrokkenen binnen de zorgverlening, met inbegrip van familie, vrienden en kennissen.

 

Televitas biedt een toekomstgerichte oplossing die de noden van zorgvragers en zorgverleners beter op elkaar afstemt en ook ruimte geeft aan andere vertrouwenspersonen om samen te zorgen voor een optimale opvolging, begeleiding en levenskwaliteit.

Enkele voordelen voor de zorgvrager:

 • Hergebruik van de reeds vertrouwde TV, met interactie op groot scherm

 • Consultaties kunnen gebeuren vanuit de zetel

 

Enkele voordelen voor de zorgverlener:

 • Teleconsultaties via Televitas maken gebruik van de bestaande nomenclatuur en zijn gekoppeld aan een automatische tarificatie en afrekening

 • Minder verplaatsingen voor (gespecialiseerde) zorgverstrekkers en daardoor geen tijdverlies door files in piekuren

Tele-monitoring

Diverse persoonlijke en omgevingsparameters van de zorgbehoevende worden continu gemonitord en geanalyseerd. Door de koppeling met een professionele, 24/24 u alarmcentrale worden zorgvrager en zorgverlener optimaal op elkaar afgestemd.

 

Voor het meten van persoonlijke parameters maakt Televitas zoveel als mogelijk gebruik van automatisch registrerende sensoren, waardoor de kans op foutmetingen wordt verminderd. Het open ecosysteem van Televitas laat geregistreerde en goedgekeurde sensoren van professionele leveranciers toe. Zelfregistratie door de zorgvrager kan, maar is minder accuraat en punctueel.

Enkele voordelen voor de zorgvrager:

 • Monitoring van gezondheidswaarden met bijhorende feedback leidt tot betere zelfcontrole waarbij zorgvragers beter en bewuster kunnen controleren of hun meetwaarden binnen bepaalde (afgesproken) grenzen blijven.

 • Zorgvragers  moeten hun gegevens niet doorsturen.

Enkele voordelen voor de zorgverlener:

 • De zorgverlener kan de zelfgemeten gezondheidsgegevens op afstand in de gaten houden en contact opnemen met de zorgvrager als er iets mis is

 • De zorgverlener kan de zelfgemeten gezondheidsgegevens op afstand bijhouden in Televitas en eigen systemen.

Tele-expertise

1ste, 2de en 3de lijn hulpverleners overleggen met elkaar op afstand over een patiënt / zorgvrager. 

Enkele voordelen voor de patiënt / zorgvrager:

 • Een eigen keuze kunnen maken om ofwel de zorg- en welzijn verstrekkingen wel of niet in de thuiscontext te plaatsen

 • Thuis kunnen wachten op resultaten i.p.v. in het ziekenhuis

Enkele voordelen voor de zorgverlener:

 • 1ste lijn zorgverleners worden meer ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen die waar nodig op afstand worden bijgestaan door ziekenhuisverpleegkundigen voor gespecialiseerde zorg (bv. chemotherapie)

 • Een ziekenhuisverpleegkundige bezoekt de patiënt thuis voor controle van bv. een geplaatste medicatiepomp, waarbij de anesthesioloog op afstand meekijkt.

Tele-assistentie

Een (senior) zorgverlener stuurt op afstand een medische interventie aan die een andere (junior) zorgverlener uitvoert.

 

Enkele voordelen voor de zorgvrager/patiënt  :

 • Zorgkwaliteit verhogen voor de zorgvrager/patiënt door de duidelijkere communicatie samen met de assisterende zorgverlener op afstand over de diagnose, behandeling en genezing.

 • Patiëntveiligheid verhogen door samen met de assisterende zorgverlener op afstand veiligheidscontroles uit te voeren zoals gezamenlijk overlopen van checklists voor, tijdens en na een (chirurgische) ingreep.

 

Enkele voordelen voor de zorgverlener :

 • Bij het klaarmaken van risicovolle medicatie, dubbele controle of het vierogenprincipe uitoefenen (in de thuiszorg) op afstand door een bevoegd (ziekenhuis) (apotheek) collega.

 • Tijdens het beoordelen van een aandoening bij een patiënt thuis, op afstand overleggen met de (ziekenhuis) verpleegkundige en waarbij hij/zij tegelijkertijd advies krijgt over de behandeling.

Tele-consulatie
Tele-monitoring
Tele-expertise
Tele-assistentie
bottom of page